X

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regionalne Centrum Polityki Społecznej organizuje Konkurs „Województwo Łódzkie przyjazne Rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Wydarzenie ma na celu wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego, które realizują cele polityki rodzinnej poprzez działania i inicjatywy, szczególnie wartościowe dla rodzin z województwa łódzkiego.

Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: „Samorząd Przyjazny Rodzinie” oraz „Przedsiębiorca Przyjazny Rodzinie”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2017 r., natomiast wyniki ogłoszone zostaną w Łodzi dnia 19 maja 2017 r., podczas Uroczystości Inaugurującej „IX Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny”.

Informacje o Konkursie wraz z regulaminem Konkursu oraz załącznikami dostępne są do pobrania na stronie internetowej: www.rcpslodz.pl.

Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Mierzwa, tel. 42 203 48 77, e-mail: j.mierzwa@rcpslodz.pl