X

IPPCP w Radiu Łódź

Gościliśmy w Radiu Łódź, gdzie o relacjach w biznesie, przestrzeni zawodowej, współpracy z samorządami, misjach gospodarczych i wszelkich przedsięwzięciach Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski z redaktorem Remigiuszem Fladrowskim w Magazynie Ekonomicznym Radia Łódź rozmawiał Tomasz Bartosiak.