X

Zgierskie Forum Gospodarcze 2023

Zapraszamy na nasz panel:

21.06.2023 14:00

IPPCP – Elektromobilność jako wyzwanie dla Przedsiębiorców – szanse i zagrożenia

Moderator: Arkadiusz Kędzierski ( Dyrektor Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II)

Paneliści:

Sebastian Sarré
 – specjalista od ekologizacji transportu i energetyki;
Adam Majerczyk – rzeczoznawca techniki samochodowej;
Adam Antczak – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu;
dr inż. Witold Kobos – specjalista od elektromobilności, nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektromobilności;
prof. dr hab. inż. Jacek Kucharski – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Program Zgierskiego Forum Gospodarczego 2023.

9:30 – Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

10:00 – Sesja Inauguracyjna – powitanie Gości
Panel : Cudze chwalicie swego nie znacie – ostatni rok oczami zgierskich Przedsiębiorców.

10:45 : PUP: Wsparcie lokalnych Przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej EFS+ 2021-2027

PrelegentJolanta Pawłowska – kierownik Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu.

11:15 – ŁIPH – Nowa Era Rynku Pracy. Wyzwania stojące przed pracownikami w obliczu aktualnej sytuacji w obszarze HR.

Moderator: Mateusz Stypułkowski – Ekspert i Prezes Firmy Doradczo-Szkoleniowej Businessland, Trener Biznesu

Paneliści
:

Joanna Delbar – Ekspert Businessland i właścicielka Instytutu Mindfullness, Trener budowania odporności psychicznej i zarządzania stresem
Adam Wojda – Ekspert Businessland i Prezes PathFinder Agencji Zatrudnienia i firmy doradczej
Izabela Różańska-Bińczyk – Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, badacz i praktyk w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

12:15 – ŁDB: Czy warto inwestować w innowacyjność? Szanse i zagrożenia w realizacji modeli biznesowych opartych na Venture Capital.

ModeratorMaciej Kokotek (Łódzki Dom Biznesu/IPPCP Zgierz).

Paneliści:

Urszula Gielniowska – CEO Nano Naturals – spółki badawczej w branży kosmetycznej oraz CEO Wellneskin – startupu technologicznego, zajmującego się wdrożeniami kosmetyków hi-tech, tworzonych z wykorzystaniem rozwiązań nanotechnologicznych.
Posiada 17-letnie doświadczenie w obszarze funduszy europejskich, zarówno w zakresie pozyskiwania dofinansowania, jak i realizacji projektów. Jest mentorem w Centrum Zarządzania i Transferu Technologii Politechniki Warszawskiej oraz wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na kierunku Technologia kosmetyku. Specjalizuje się w projektach B+R i jako doradca biznesowy współpracuje ze różnymi podmiotami (startupami, przedsiębiorstwami, firmami szkoleniowymi, uczelniami oraz IOB), wspierając ich w zakresie pozyskiwania dofinansowania oraz rozwoju ich działalności.
Marcin Franke– pełni funkcję CFO/COO Bine sp. z o.o. Jest to polski producent innowacyjnych urządzeń do segregowania surowców wspartych technologią SI/SN. Absolwent UŁ, Wydział Zarządzania specjalizacja controlling i rachunkowość zarządcza. Spółka realizuje projekty kapitałowe w oparciu o fundusze inwestycyjne.
Hubert Gęsiarz– Co-founder Smart Soft Solutions Sp. z .o.o. Podmiot specjalizujący się w elektronice użytkowej (IoT/Agro). Startup realizuje projekty kapitałowe wsparte z funduszu Bridge Alpha.
Wiktor Strzelczyk –Wiceprezes Zarządu LPTW Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych m.in. jako prezes MSG SA czy dyrektor sprzedaży w Grupie MAK-STBU. Ekspert i doradca zarządu w spółkach inwestujących w projekty medyczne. Odpowiedzialny za tworzenie i realizowanie strategii sprzedażowych dla dużych firm i korporacji. Jest licencjonowanym przez KNF brokerem ubezpieczeniowym z doświadczeniem w zakresie skalowania ryzyka i tworzenia planów kryzysowych. W ramach projektu finansowanego z funduszu MV pełni rolę Specjalisty ds. Komercjalizacji projektu i analizy wyników badań.
Krzysztof Grochowski – CEO w Simpact Ventures. Jest to pierwszy polski fundusz inwestycyjny typu impact, zapewniający kapitał i wsparcie innowacyjnym start-upom technologicznym z potencjałem do generowania zmian społecznych i środowiskowych wraz ze zwrotem finansowym. „Wierzymy, że sukces biznesowy i wpływ wzajemnie się wzmacniają”.

13:00 – przerwa kawowa

13:15 – UNI LEX: Przedsiębiorca w starciu z machiną urzędniczą

Moderator: red. Ewa Tyszko, dziennikarka związana z Telewizją TOYA i Pulsem Biznesu

Paneliści:

Janusz Piotrowski – Prezes Zarządu Uni-Lex Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Grupy Uni-Lex., specjalizującej się we wszechstronnej obsłudze księgowej, kadrowej, prawnej i podatkowej dużych przedsiębiorstw produkcyjnych z kapitałem zagranicznym (np. Phillips Lighting, Arix Polska, Madison Poland), ale też jako członek stowarzyszenia IFR, współpracuje z klientami, prowadzącymi rodzinny biznes. Prezes Janusz Piotrowski jest mentorem w prestiżowym międzynarodowym konkursie Mam Pomysł na Startup, członkiem Kapituły Konkursowej, wybierającej laureata Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Łodzi, z jego inicjatywy Grupa Uni-Lex zrealizowała w 2021 r. projekt pilotażowy „Głusi w biznesie”, wspierający osoby z dysfunkcją słuchu w rozpoczęciu, lub rozwinięciu własnej działalności gospodarczej, za co odebrał srebrny medal podczas Ogólnopolskiej Gali Finałowej Lodołamaczy na Zamku Królewskim w  Warszawie. Od października 2022 r.
Zasiada w Radzie Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie aktywnie uczestniczy jako mentor w konkursie EkSoc StartUP oraz reprezentuje biznes zaangażowany w życie uczelni.
Filip Stratyński – Przez 18 lat pracował m.in. w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie zajmował się przestępczością ekonomiczną specjalizując się w analizie finansów, a także przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz oszustwom finansowym i podatkowym. Absolwent Politechniki Łódzkiej, od 15 lat prowadzi szkolenia, wykłady i prezentacje, szkoląc pracowników firm i instytucji. Od dzieciństwa związany ze sportem,dzięki któremu wyrobił w sobie nawyk planowania i konsekwentnego realizowania poszczególnych punktów planu. Wykorzystując posiadane cechy i predyspozycje, pomaga pozbyć się negatywnych nawyków, zarówno w życiu, jak i w portfelu. Autor książek, m.in.: „Bezpieczeństwo finansowe twojej firmy”
Roman Jędrzejak – Specjalista ds. ubezpieczeń, współzałożyciel Agencji „Opiekun”. Ubezpieczeniami zajmuje się od 2002 roku, a swoją karierę rozpoczął w grupie ALLIANZ POLSKA S.A. jako agent ubezpieczeniowy, awansował na koordynatora ubezpieczeń życiowych, a następnie na menagera zespołu agentów. 7 lat temu zrealizował pomysł zbudowania multiagencji, w oparciu o współpracę z zespołem partnerów biznesowych, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy znają rynek ubezpieczeniowy z różnych perspektyw.
Adam Apanasowicz – fanatyk cyberbezpieczeństwa i higieny korzystania z Internetu.Zawodowo związany z e-administracją, prowadzi szkolenia związane z obsługą m.in. Profilu Zaufanego i ePUAP-u. W Uni-Lex odpowiada m.in. za szeroko pojęte Cyber Security i infrastrukturę informatyczną firmy.

14:00 – IPPCP:  Elektromobilność jako wyzanie dla Przedsiębiorców  – szanse i zagrożenia
15:00 – Miejsce Nauki w kreowaniu Innowacji. Łukasiewicz – ŁIT i jego oferta B+R

Moderator: dr hab. Marcin Kudzin, Lider Grupy Badawczej Inżynierii i Ochrony Środowiska Łukasiewicz – ŁIT

Paneliści:

dr inż. Dorota Gendaszewska, Lider Grupy Badawczej Mikrobiologii Przemysłowej i Technologii Rolno-Spożywczej Łukasiewicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dr Robert Gajewski, Lider Grupy Badawczej Podologii i Ergonomii Łukasiewicz – ŁIT
mgr Karolina Gzyra-Jagieła, Lider Grupy Badawczej Technologii Medycznych Łukasiewicz – ŁIT
Przedstawiciel  RS II Sp. z o.o.

16:00 – przerwa kawowa

16:15 – Nauka z Biznesem, Biznes z Nauką : Infrastruktura wspólna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego dla rozwoju gospodarczego”
Referat wprowadzający – „Łódzki Obszar Metropolitalny wyzwania regeneracyjne” –– prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Moderator: Jan Bocian

Paneliści: 

Jan Bocian – gospodarka obiegu zamkniętego
Dr hab. inż.  Grzegorz Liśkiewicz – infrastruktura techniczna
Dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ/ Dr Kinga Krauze (infrastruktura usług ekosystemowych)
Dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (infrastruktura transportowo-logistyczna)
Dr inż. Robert Warsza (planowanie przestrzenne w Łódzkim Obszarze Metropolitalny)

Podczas Zgierskiego Forum Gospodarczego punkty konsultacyjne:
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości im. Prof. Jerzego Dietla
Głównego Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.