Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski  w dniu 06 grudnia 2018 r wybrały nowe władze i organy Izby.

Skład nowych władz i organów przedstawia się następująco:

Członkowie Rady Izby:

  Lp. Imię i nazwisko
1. Hubert Gęsiarz
2. Józef Bereżewski
3. Ryszard Gliński
4. Mirosław Sobieraj
5. Marek Kowalski
6. Jarosław Królewiak
7. Tomasz Barylski
8. Wojciech Linka
9. Stanisław Bartoszek
10. Piotr Myśliwiec
11. Piotr Kuklis
12. Bożena Steglińska
13. Michał Domański
14. Bartosz Zalega
15. Rafał Złotnicki
16. Julia Kalamat
17 Janusz Woźny
18. Mieczysław Pajszczyk
19. Dariusz Wójcik
20. Zbigniew Wejsman

Prezes Izby

Tomasz Bartosiak

Zarząd Izby

Lp. Imię i nazwisko
1. Józef Bereżewski  – Wiceprezes
2. Hubert Gęsiarz  – Wiceprezes
3. Mirosław Sobieraj
4. Ryszard Gliński
5. Mieczysław Pajszczyk
6. Piotr Kuklis
7. Stanisław Bartoszek

Komisja Rewizyjna

Lp.  Imię  i nazwisko
1. Andrzej Kędzierawski
2. Janusz Krogulec
3. Krzysztof Majchrzak

Sąd koleżeński

Lp.  Imię  i nazwisko
1. Grzegorz Nowak
2. Maciej Palczewski
3. Jacek Pacyna

 

Osoba odpowiedzialna za administrację biura:

Renata Wójtowicz