Najważniejsze zasady

REALNE KORZYŚCI BIZNESOWE DLA CZŁONKÓW

ZAANGAŻOWANIE CZŁONKÓW

AKTYWNE WSPARCIE ZE STRONY IZBY

MINIMUM SFORMALIZOWANIA

SILNE RELACJE MIĘDZY WSZYSTKIMI CZŁONKAMI

SKUTECZNOŚĆ

Organizacja jest nastawiona na dostarczanie REALNYCH KORZYŚCI BIZNESOWYCH z wykorzystaniem szczególnej pozycji regionu centralnej polski w kraju i Europie.

W szczególności poprzez:

 • Budowanie trwałych powiązań poprzez system poleceń i rekomendacji.
 • Doradztwo i szkolenia.
 • Promocję członków kraju i zagranicą.
 • Pomoc w docieraniu do nowych klientów.
 • Poszukiwanie źródeł finansowania inicjatyw gospodarczych.
 • Integrację środowiska.
 • Opiniowanie i aktywne uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych dotyczących gospodarki.
 • Współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, samorządami organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, organizacjami samorządu zawodowego w celu inspirowania i współtworzenia warunków do prowadzenia działalności przez członków Izby.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów członków wobec instytucji publicznych.
 • MINIMUM SFORMALIZOWANIA, partnerskie relacje.
 • AKTYWNĄ współpracę z członkami.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Ze strony członków oczekujemy:

 • Udziału w wydarzeniach
 • Przekazywania aktualnych informacji o firmie
 • Dzielenia się wiedzą
 • Uczestnictwa w organach opiniujących
 • Opłacania składek