Najważniejsze zasady

Aktywne kojarzenie biznesowe członków Izby

Stworzenie profilu każdego członka Izby

 • Oferta oczekiwania, zainteresowania
 • Spotkania integracyjne i networkingowe
 • Grupy zakupowe

Integracja

 • Wyjazdy
 • Imprezy integracyjne
 • Imprezy sportowe
 • Działalność społeczna

Ochrona i wsparcie

 • Reprezentacja przed organami kontrolnymi
 • Ułatwianie kontaktów z instrukcjami publicznymi
 • Doradztwo prawne
 • Doradztwo finansowe
 • Doradztwo windykacyjne, restrukturyzacyjne

Współpraca z bliźniaczymi organizacjami za granicą

 • Promocja do firm zrzeszonych na rynkach zagranicznych
 • Wykorzystanie kontaktów ponadnarodowych samorządów i instytucji otoczenia biznesu do wyszukiwania partnerów zagranicznych
 • Organizacja misji i wyjazdów

Współpraca z instytucjami publicznymi

 •  Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętych zadaniami związków pracodawców i przedsiębiorców
 • Uczestniczenie w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumieniach

Doradztwo i szkolenia

 • Podatki
 • Prawo
 • Księgowość
 • Marketing
 • Aktualna sytuacja gospodarcza, możliwości rozwoju trendy rynkowe

Poszukiwanie źródeł finansowania dla firm członkowskich

 • Doradcy finansowi
 • Banki
 • Środki Unijne
 • Dotacje
 • Ulgi
 • Fundusze inwestycyjne

Opieka nad firmami rozpoczynającymi działalność

 • Bezpłatne uczestnictwo w IZBIE przez pierwsze 12 miesięcy
 • Bezpłatne doradztwo w zakresie: Organizacji firmy, Kadrowo-księgowym, Finansowania, Prawnym, Marketingowym, Możliwych ulg, dofinansowań