X

Dzień Przedsiębiorcy 2023

Krótka geneza Dnia Przedsiębiorcy


Starania o Dzień Przedsiębiorcy były podjęte już w 2013 roku przez
przedsiębiorcę Józefa Bereżewskiego, wieloletniego wiceprezesa Łódzkiej Izby
Przemysłowo Handlowej i wiceprezesa zgierskiego oddziału ŁIPH.

Dzięki jego determinacji i przedsiębiorców ze Zgierza, wraz z Prezesem
Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie Andrzejem Arendarskim oraz dzięki
uprzejmości i dużym zaangażowaniu Posła Marka Matuszewskiego
i
ówczesnego Posła Adama Abramowicza (dziś Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców) w dniu 09.06.2016 roku Sejm RP ustanowił uchwałą,
że dzień 21 czerwca jest Dniem Przedsiębiorcy.

Droga do szczęśliwego finału nie była łatwa i prosta. Trwała długie cztery lata.
I tak po 25 latach wolności społeczno gospodarczej polski przedsiębiorca
doczekał się swojego święta.

Józef Bereżewski pomysłodawca Dnia Przedsiębiorcy


Pomysłodawca tego święta dziś pełni funkcję Prezesa Izby Przedsiębiorców
i Pracodawców Centralnej Polski i cały czas czyni starania, aby wdrożyć to
Święto na obszarze całego kraju, żeby przedsiębiorcy zrozumieli, że Ten
Dzień ma ich łączyć w swoich działaniach niezależnie od poglądów. Jest
także przekonany, że jest to pierwszy krok w kierunku budowania
zdrowych, solidnych podstaw ekonomicznych i prawnych nowoczesnego
Państwa, przyjaznego przedsiębiorcy.

Pełna geneza Dnia Przedsiębiorcy ukaże się w przyszłym roku z okazji wyżej
wymienionego Święta.