X

Stronę zaprojektowała firma Dinx Group

pobrane

Kalendarium
kalendarium

Zgierskie Forum Gospodarcze 2023

Zapraszamy na nasz panel: 21.06.2023 14:00 IPPCP – Elektromobilność jako wyzwanie dla Przedsiębiorców – szanse i […]

dzień przedsiębiorcy

Dzień Przedsiębiorcy 2023

Krótka geneza Dnia Przedsiębiorcy Starania o Dzień Przedsiębiorcy były podjęte już w 2013 roku przezprzedsiębiorcę Józefa […]

Aktualności
Aktualności

Zgierskie Forum Gospodarcze 2023

Zapraszamy na nasz panel: 21.06.2023 14:00 IPPCP – Elektromobilność jako wyzwanie dla Przedsiębiorców – szanse i […]

dzień przedsiębiorcy

Dzień Przedsiębiorcy 2023

Krótka geneza Dnia Przedsiębiorcy Starania o Dzień Przedsiębiorcy były podjęte już w 2013 roku przezprzedsiębiorcę Józefa […]

Rekomendacje członków
IPPCP
Cenne
Informacje

Zaproszenie dla członków IPPCP!

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy – konferencja. IPPCP jest partnerem wspierającym organizację BARDZO WAŻNEJ DLA PRACODAWCÓW konferencji […]

Zapraszamy Naszych Członków

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski jest organizatorem wspierającym Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Serdecznie […]

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez naszą zaprzyjaźnioną organizację LEWIATAN. Szczegóły poniżej: PROGRAM:

Izba przedsiębiorców i pracodawców
Centralnej Polski

to instytucja, której CELEM jest zapewnienie synergii działań podmiotów zaangażowanych w poprawę jakości współpracy i zasad etyki działalności gospodarczej, oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego w regionie polski centralnej.

Jak działamy
Najważniejsze zasady
Ponad sto firm z regionu łódzkiego zawiązało Izbę Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski.

Wszystko dla skuteczniejszych działań i wzajemnego wsparcia w aktywności biznesowej. Współpracujemy na wielu płaszczyznach, wspieramy się w realizacji projektów, osiągając dzięki temu lepsze wyniki i zyskując spokój przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

2016

Rok założenia Izby

150

Liczba członków

100%

Skuteczności

100%

Wsparcia