X

PUP – nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierz ogłasza od dnia 02.04.2020 r. do odwołania nabór wniosków na udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających 1-9 osób) przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski można składać w następujący sposób:

1. WERSJA PAPIEROWA składa się z:
• 2 egzemplarzy umowy,
• wniosku
• wzoru wniosku o umorzenie.

Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką) przez mikroprzedsiębiorcę. Niepodpisanie umowy będzie skutkowało koniecznością ponownej wizyty w urzędzie celem podpisania umowy.
Wnioski należy wrzucić do skrzynki wystawionej przed Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

lub wysłać na adres :
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
95- 100 Zgierz
ul. Barona10
z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa”

2. WERSJA ELEKTRONICZNA poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66

Z uwagi na dużą ilość telefonów prosimy o cierpliwość i kierowanie zapytań drogą elektroniczną na adres pozyczkakoronawirus@pupzgierz.pl
Więcej informacji oraz wzory wniosków i umowa są dostępne do pobrania na stronie: https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiębiorców/tarcza/pożyczka