X

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Charytatywnym Rajdzie Przedsiębiorcy

Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, Fundacja „Twój Poranek” oraz z Mundurowy Klub Motorowy RP – Region Zgierz po raz kolejny organizują Ogólnopolski Charytatywny Rajd Przedsiębiorcy pod hasłem „Zawsze Razem”. Podczas Rajdu będzie prowadzona ogólnopolska akcja oddawania krwi przez przedsiębiorców, którzy dla uczczenia swojego Święta zdecydują się przekazać „KREW – PŁYN ŻYCIA”. Akcję objęło patronatem Narodowe Centrum Krwi.

Ambasadorami Rajdu są: Monika Kuszyńska i Krzysztof Hołowczyc.

 

Rajd ma charakter charytatywno – integracyjny utrzymany w atmosferze rekreacyjnej. Jest  to rajd samochodowy, który nie polega na  typowej jeździe na czas. Na wyznaczonych punktach kontrolnych, uczestnicy Rajdu  zdobywają punkty poprzez udział w konkurencjach.

Beneficjentami tegorocznej edycji Raju są: Fundacja „Twój Poranek” i Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu

Fundacja Twój poranek ma na celu pomoc osobom, które zmagają się z ciężkimi i trudno uleczalnymi chorobami poprzez m.in. zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i finansowanie kosztów leczenia osób zagrożonych utratą życia, szczególnie dzieci i osób z ubogich środowisk.

Stowarzyszenie Hospicjum powołane jest w celu gromadzenia środków i podjęcia działań na wybudowanie stacjonarnego hospicjum w Zgierzu o zasięgu wojewódzkim. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom w stanie terminalnym. Mając na uwadze, iż nie każdego stać na godne odejście,  Stowarzyszenie podejmuje starania aby stworzyć miejsce i godne warunki dla tych ludzi.

Rajd odbędzie się 10 czerwca 2017 r. Trasa Rajdu będzie przebiegała w województwie łódzkim w granicach administracyjnych powiatu zgierskiego. Po uroczystym  finale odbędzie się piknik utrzymany w atmosferze rodzinnej, przy występach zespołu muzycznego.

Organizatorzy Rajdu zwracają się z prośbą o wsparcie inicjatywy poprzez sponsoring.

Sponsorom, którzy przekażą kwotę powyżej 1000 zł gwarantujemy możliwość reklamowania się na Starcie i Finale Rajdu poprzez wywieszenie banerów oraz wystawienie stoisk reklamowych. Istnieje również możliwość przekazania Państwa materiałów reklamowych każdemu z uczestników Rajdu. Jednocześnie zachęcamy Państwa do bezpośredniego udziału w Rajdzie tworząc załogę firmową.

Osoby lub firmy, które wpłacą powyżej 5000 zł będą sponsorami głównymi. Logotypy sponsorów będą również zamieszczone na stronach www: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji „Twój poranek”, Stowarzyszenia Hospicjum oraz Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program Rajdu

Regulamin Rajdu

Pismo Organizatora

Ulotka