X

Warsztaty: Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Zapraszamy na warsztaty: Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Łódź, 13 czerwca 2017 r.
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie,
  • mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach – wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

 

 

Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie
poprzez stronę
www.eurodlafirm2014-2020.pl

Aby zapisać się na warsztat, wymagana jest rejestracja oraz założenie konta na platformie wymiany wiedzy.

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/atlas2014-2020/npsp.png
Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa:
telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940
lub elektronicznie na adres e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Warsztat jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które spełnią warunki wstępne do udziału
w warsztacie. Z jednej firmy w warsztacie może wziąć udział jedna osoba