X

ZAPRASZAMY NA ZGIERSKIE FORUM GOSPODARCZE!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie gospodarcze, którego współorganizatorem jest nasza Izba!

Czym jest internacjonalizacja? Jak rozwinąć swój biznes za granicą? Jak znaleźć, a następnie pogłębiać kontakty międzynarodowe, by realizować wspólne projekty?

Na te i podobne pytania odpowiadać będą uczestnicy Zgierskiego Forum Gospodarczego, czyli dwudniowego spotkania przedsiębiorców, zaplanowanego na 19 i 20 października 2021 roku. Wydarzenie jest wpisane w ramowy program inauguracji Starego Młyna, nowo otwieranego centrum kultury.

Wśród wielu ciekawych wydarzeń, polecamy Państwa uwadze również panele organizowane przez naszych Członków Firmy Macieja Kokotka, oraz Marcina Podgórskiego.

Można już zapisywać się pod adresem internetowym: https://forum.zgierz.pl/pl/rejestracja.

Głównym tematem forum będzie internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienie przedsiębiorczości. W kilku panelach dyskusyjnych zaplanowano rozmowy m.in. o różnicach kulturowych w biznesie, strategiach eksportu i rozwijania firmy zagranicą, wpływie pandemii na internacjonalizację firm czy o procedurach zatrudniania cudzoziemców. Do Zgierza na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele miast partnerskich, będzie więc okazja do nawiązywania bezpośrednich kontaktów międzynarodowych.

Forum Gospodarcze jest organizowane w jubileuszowym roku 200–lecia podpisania Umowy Zgierskiej, która zmieniła niewielkie miasto w prężnie działający ośrodek włókienniczy. Wśród atrakcji programu tegorocznych obchodów jubileuszu znalazło się otwarcie Starego Młyna przy ulicy Długiej 41a: nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, przeniesionej do zrewitalizowanego, zabytkowego młyna motorowego sprzed dwustu lat.

Spotkanie przedsiębiorców będzie jednym z kluczowych wydarzeń inauguracji odrestaurowanego na terenie Parku Kulturowego Miasto Tkaczy budynku.

– Wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia będzie, mam nadzieję, impulsem do rozwoju dla lokalnego biznesu i jego zewnętrznych partnerów. Otworzy nową perspektywę dla miasta – mówi Prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski. – Czerpiemy dobre wzorce z przeszłości, aby budować optymistyczną przyszłość. 

Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza spotkanie ma skupiać przede wszystkim przedsiębiorców różnych branż, ale także ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu. Pomysł zorganizowania Zgierskiego Forum Gospodarczego w Starym Młynie narodził się rok temu, a realizowany jest przy finansowym wsparciu Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi, z udziałem licznych instytucji partnerskich. Są to: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, Krajowa Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Związek Banków Polskich, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. 

Rejestracja na Zgierskie Forum Gospodarcze jest bezpłatna i potrwa do 15. października. Potwierdzenie rejestracji nastąpi zwrotną wiadomością e-mailową. Niektóre wydarzenia w programie forum: sesja inauguracyjno-plenarna, uroczysta gala (pierwszy dzień) oraz wręczenie medali z okazji XXX-lecia samorządu terytorialnego (drugi dzień) objęte są dodatkowym limitem miejsc siedzących.

Więcej informacji znajduje się  na stronie: www.forum.zgierz.pl.