X

WYJAZD GOSPODARCZO – INFORMACYJNY DO GRUZJI, Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa jako członek Krajowej Izby Gospodarczej  zaprasza członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski do udziału w dedykowanym WYJEŹDZIE GOSPODARCZO – INFORMACYJNYM DO GRUZJI.

Wyjazd jest organizowany na podstawie podpisanej umowy o współpracy z Portem Głębinowym Anaklia oraz Miastem Anaklia w dniu 6 lutego 2019 roku.
W ramach projektu będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się m.in. o potencjale inwestycyjnym Gruzji, poznać obecne trendy zakupowe i planowane elementy projektu w Anaklii, Portu Głębinowego oraz strefy ekonomicznej. Całość inwestycji powstaje od podstaw stąd duże zapotrzebowania na produkty i usługi przy zagwarantowanym finansowaniu przez rząd Gruziński .

DZIĘKI WYJAZDOWI z Polsko – Gruzińską Izbą Przemysłowo – Handlową zyskają Państwo niepowtarzalną okazję m.in.:

  • do pozyskania nowych kontaktów biznesowych oraz potencjalnych klientów,
  • możliwość pozyskania informacji o przetargach na blisko 2,5 miliarda USD w związku z budową Portu w Anaklia
  • możliwość bezpośredniego kontaktu z firmami i instytucjami udzielającymi zamówień oraz dokonujących zakupu produktów, gdzie głównym celem będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Gruzja jest szybko rozwijającym się krajem oraz liderem liberalnych reform gospodarczych wśród krajów postsowieckich. System regulacyjny oferuje korzystne warunki prowadzenia biznesu, co potwierdzają corocznie wysokie 6 miejsce w raporcie Doing business 2018.

W załączeniu poniżej przesyłamy Państwu folder ze szczegółowym opisem oraz planem wyjazdu.

→ AGENDA 

Koszt udziału w misji dla firm członkowskich Izby oraz członków KIG wynosi 4900 zł netto, oraz dla firm nie będących członkiem Izby oraz KIG – 5450 zł netto. Świadczenia w ramach wyjazdu obejmują również koszty przelotów. Przy udziale 2 osób z firmy będzie udzielany rabat w wysokości 10%.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU poprzez przesłanie potwierdzenia informacji o chęci wzięcia udziału w wydarzeniu na adres chamber@pol-ge.com lub telefonicznie +48 511-091-867. Proces rejestracji jest zamykany w dniu 24.05.2019.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu.

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, www.kig.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000121136, REGON: 006210187, NIP: 526 000 17 08