X

WAŻNE – Bezpłatne szkolenie !!!

Szanowni Państwo

W ramach projektu CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA proponujemy Państwo skorzystanie z kursów :

EKSPLOATACJA MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH II STOPNIA

 • uprawnienia spawalnicze oraz operator maszyn i urządzeń

Organizacja szkolenia

 1. Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowego .
 2. Nauka odbywa się systemem zaocznym – soboty i niedziele. Dopuszcza się realizację zajęć praktycznych w dni robocze.
 3. Egzamin OKE na tytuł zawodowy oraz egzamin IMBiGS na uprawnienia operatorskie: czerwiec 2021 roku.
 4. Nabór trwa do 10.09.2020 r. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
 5. Programy nauczania zgodne z podstawą programową dla kwalifikacji Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz programami IMBiGS określonej specjalności.
 6. Załatwimy wszystkie formalności dotyczące egzaminu OKE na tytuł zawodowy oraz przed komisją IMBiGS.
 7. Egzamin teoretyczny i praktyczny w naszym ośrodku egzaminacyjnym.
 8. Egzamin państwowy OKE po zdaniu, którego absolwent otrzymuje: Świadectwo OKE oraz Dyplom OKE ( dyplom wydawany jest tylko i wyłącznie osobom z wykształceniem zawodowym, średnim bądź wyższym).
 9. Egzamin IMBiGS po zdaniu , którego absolwent otrzymuje: Świadectwo i Książeczkę operatora maszyny określonej specjalności.
 10. Egzamin wewnętrzny, po zdaniu którego absolwent otrzymuje : zaświadczenie o ukończeniu kursu bezpieczne wykonywanie robót ręcznymi urządzeniami wykorzystywanymi w drogownictwie.

Koszty Kształcenie i Płatności

 1. Wpisowe 200 zł w formie kaucji, zwrotne po zdaniu egzaminu państwowego OKE

w pierwszym terminie.

 • Koszt egzaminu na tytuł zawodowy i IMBiGS : 0 zł
 • Koszt badań lekarskich : 40 zł
 1. Zajęcia odbywać się będą w Zgierzu przy ul Jana Kilińskiego 8 w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych

Warunki udziału w kształceniu

 1. Ukończone 18 lat i wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne
 2. Uwaga! Staż pracy nie jest wymagany.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kształceniu

 1. Przyjdź do nas i wypełnij wszystkie dokumenty.
 2. Dokonaj opłaty wpisowego ( zwrotnego).
 3. Rozpocznij naukę.
 4. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do Biura IPPCP 792-098888 lub do

Jacka Michalskiego 502-020704

Pozdrawiam

Renata Wójtowicz

Dyrektor Biura IPPCP

792-098888