X

Ułatwienia dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu – 11 października 2018 – ZATOKA SPORTU

Drodzy nasi,

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 października 2018 roku w Łódzkiej Zatoce Sportu, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 10, w Łodzi.
W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmie m.in. Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Paweł Cybulski– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Andrzej Ziółkowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Barbara Loba – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Banku gospodarstwa Krajowego, Enterprise Europe Network, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!