X

Projekt „Strategiczna analiza przedsiębiorstw” – zaproszenie

Wraz z zaprzyjaźnionym Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej zapraszamy Państwa firmy do zapoznania się z ofertą udziału w projekcie: „Strategiczna analiza przedsiębiorstw”. Celem projektu jest opracowanie dla Państwa firm planów rozwojowych według modelu: Diagnoza stanu przedsiębiorstwa → Audyt strategiczny → Plan rozwojowy

Nasz doświadczony doradca wraz z Państwem dokona analizy głównych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie indywidualnie dobranym dla Państwa organizacji. Efektem tych działań będzie wspólnie wypracowany PLAN ROZWOJOWY – dokument o określonym horyzoncie czasowym, określający cele strategiczne przedsiębiorstwa oraz kierunki proponowanych zmian, których osiągnięcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Państwa firmy.

Adresaci projektu:
Firmy działające na terenie woj. łódzkiego należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu:
01.09.2016 r. – 31.08.2017 r.

Biuro projektu:
Piotrkowska 92
90 – 103 Łódź

Osoba do kontaktów:
Marek Raczyński
m.raczynski@konsorcjum.com.pl

Realizatorzy projektu:
Lider:
Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

Partnerzy:
Społeczna Akademia Nauk
Region Ziemia Łódzka NSZZ Solidarność

Projekt „Strategiczna analiza przedsiębiorstw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełną informację o naszym przedsięwzięciu znajdą Państwo w dokumentach do pobrania NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ http://rzppzl.pl/strategiczna-analiza-przedsiebiorstw.