X

Ograniczenie handlu w niedzielę – Przedstawiciele IPPCP na konferencji w Sejmie RP

We wtorek 12.03.2019 r w Sejmie RP odbyła się konferencja o podsumowaniu po rocznym funkcjonowaniu ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni, w której uczestniczyli
Wiceprezes IPPCP Józef Bereżewski oraz Zbigniew Wejsman Członek Rady IPPCP.

Dzięki uczestnictwu na spotkaniu naszych przedstawicieli pozyskaliśmy wiele informacji związanych z obowiązującą ustawą.

Wszystkimi zebranymi informacjami podzielimy się podczas najbliższego spotkania członków Izby.
Zachęcamy zainteresowane osoby o bezpośredni kontakt z kolegami którzy reprezentowali nas w Sejmie.