X

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.

Organizatorami tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” jest Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – jednostka, która w obecnej perspektywie 2014-2020, zajmuje się przyznawaniem dotacji unijnych na rozwój gospodarczy w województwie łódzkim.

Nagroda będzie przyznana w 6 kategoriach konkursowych:

  1. Innowacyjny Produkt Łódzkiego- Nagroda Publiczności
  2. Dynamika eksportu
  3. Start-up
  4. Unijny projekt z potencjałem
  5. Aktywny Przedsiębiorca
  6. Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Łódzkiego

Wieczorna Gala wręczenia nagród odbędzie się pierwszego dnia X Europejskiego Forum Gospodarczego -16 października 2017 r. o godz. 20.00 w Sali Balowej Vienna House Andel’s Łódź.

Przez inaugurację uroczystej Gali Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2017” z inicjatywy Izby Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Firmy Chili House przeprowadzi nas wyjątkowy damsko – męski duet.

Dorota Wellman i Marcin Prokop


Podczas tego wieczoru wyróżnimy firmy i instytucje, które w sposób spektakularny przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego. Obecność ich na Gali potwierdza, że podejmowane przez nich decyzje biznesowe, niejednokrotnie niezmiernie trudne, były jedynymi słusznymi, albowiem ogrom pracy włożony w rozwój przedsiębiorstwa czy gminy został zauważony i doceniony przez szersze gremium.

Szczegóły TUTAJ