X

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego w ramach 3 edycji projektu „Kobieta w biznesie”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego w ramach 3 edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Nabór będzie prowadzony w dniach od 19.03.2018 roku do 23.03.2018 roku (włącznie). Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 203 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu, tj. 8:00-16:00 oraz w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6c, 98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.

Jednocześnie informujemy, że Wnioski o zwrot kosztów dojazdu również można składać do dnia 23.03.2018 roku (włącznie).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wzorami wyżej wymienionych dokumentów, które dostępne są na stronie: http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/  oraz w siedzibie Realizatora Projektu.

 

Projekt „Kobieta w biznesie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.