X

KIG zaprasza: Misja Gospodarcza na Białoruś

MISJA GOSPODARCZA NA BIAŁORUŚ

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej na Białoruś, która odbędzie się w dniach 25-27 marca 2019.

Misja gospodarcza będzie mieć charakter wielobranżowy, jednakże największe zainteresowanie wśród naszych białoruskich partnerów budzą takie branże jak: budowa maszyn (ogólna), budowa maszyn rolniczych, produkcja części do samochodów, ciągników itp., transport i logistyka, obróbka drewna i produkcja mebli, przemysł spożywczy (produkcja i składowanie produktów rolnych, przetwórstwo żywności), farmacja, informatyka i telekomunikacja. Misja ta odbędzie się w ramach rewizyty, będącej kontynuacją spotkań z białoruskimi przedsiębiorcami, którzy odwiedzili Warszawę w październiku 2018.

Białoruś należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów byłego ZSRR. Czynnikiem wpływającym korzystnie na prowadzenie interesów z naszym wschodnim sąsiadem jest stabilność gospodarcza tego kraju. Około 80% PKB kraju powstaje w oparciu o sektor publiczny, co gwarantuje wypłacalność i minimalizuje ryzyko bankructwa potencjalnych partnerów handlowych.

Niewątpliwą korzyścią płynącą ze współpracy z Białorusią jest dostęp do dwóch innych potężnych rynków: Rosji i Kazachstanu. Wynika to z przynależności Białorusi do Unii Celnej (a od 1 stycznia 2015 do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – ЕАЭС), która na preferencyjnych warunkach traktuje towary podlegające odprawie celnej na jej terenie. Białoruś stanowi więc wrota do znacznego obniżenia kosztów w handlu z Rosją i Kazachstanem.

Polska cieszy się rosnącym zainteresowaniem firm białoruskich co zaowocowało licznymi wspólnymi wydarzeniami współorganizowanymi przez KIG. W ostatnim czasie odbyło się Polsko-Białoruskie Forum Biznesu (24.10.2018), którego KIG był współorganizatorem wraz z MPiT oraz Senatem RP z udziałem delegacji z obu krajów. Dodatkowo w ramach oficjalnej wizyty delegacji białoruskiej pod przewodnictwem p. Michaiła Miasnikowicza (Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś) odbyło się spotkanie nt. perspektyw bilateralnej współpracy gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z wydarzeń:

Relacja – Wizyta Przewodniczącego Rady Republiki Białoruś: LINK
Relacja – Polsko-Białoruskie Forum Biznesu: LINK

Koszt udziału w misji wynosi 2 480 PLN + VAT, w ramach którego zapewniamy:

  • Bilety lotnicze
  • Transport lokalny i logistykę
  • Ubezpieczenie
  • Wpis do Katalogu uczestników promowanego podczas misji
  • Udział w spotkaniach z dobranymi partnerami biznesowymi na Białorusi
  • Udział w spotkaniu z przedstawicielami Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
  • Wydarzenia towarzyszące
  • Kompleksową obsługę wydarzenia przez pracowników KIG

Dokonamy także dla Państwa zniżkową rezerwację hotelową w rekomendowanym 4-gwiazdkowym hotelu Victoria2 w Mińsku.

Zaineresowanych prosimy o pilną rejestrację online pod adresem:

REJESTRACJA ONLINE

KONTAKT

Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: +48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl
www.kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: +48 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl
www.kig.pl

Piotr Lipiec | Пётр Липец
Krajowa Izba Gospodarcza | Polish Chamber of Commerce | Польская хозяйственная палата
Biuro Współpracy z Zagranicą | Foreign Relations Department | Отдел международного сотрудничества
Tel: +48 22 630 96 06
Fax: +48 22 630 95 59
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, www.kig.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000121136, REGON: 006210187, NIP: 526 000 17 08