X

II Międzynarodowe Forum Kontaktów Biznesowych „Brześć 2017”

Zapraszamy członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski do wzięcia udziału w  II Międzynarodowym Forum Kontaktów Biznesowych „Brześć 2017”.

Celem forum jest umożliwienie dialogu między przedstawicielami białoruskiego i zagranicznego biznesu, wzmocnienie współpracy transgranicznej, zawarcie nowych umów współpracy, poszukiwanie nowych rynków zbytu produkcji, przyciąganie środków inwestycyjnych. Planowany wyjazd: 26-30 kwietnia 2017 r.

Wyjazd planowany jest w dniach 26-30 kwietnia 2017 roku

Oprócz udziału w Forum planujemy: wycieczkę do Puszczy Białowieskiej, wycieczkę po współczesnym Muzeum Przyrody, odwiedzanie Rezydencji Dziada Mroza – bajecznej sadyby, gdzie są zbudowane domy Dziada Mroza i Śnieżki, skarbiec prezentów i inne.

Do 15 marca czekamy na Państwa zgłoszenia. Chętni powinni określić profil swojej działalności celem zabezpieczenia tego kontaktu ze strony białoruskiej

*Wyjazd możliwy do zrealizowania przy 20 zainteresowanych osobach

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SERDECZNIE DO UDZIAŁU

kontakt: info@ippcp.pl