X

Erasmus dla przedsiębiorców – szansa na start lub rozwój Twojej firmy!

Drodzy Nasi,
Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza została jednym z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”). Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.
Do wymiany wiedzy dochodzi podczas pobytu u przedsiębiorcy doświadczonego (przyjmującego), który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyści, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.
Dane UE wskazują, że wśród dotychczasowych uczestników programu ponad 90% nowych przedsiębiorców i 86 % przedsiębiorców doświadczonych potwierdza, że wymiana przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorstwa. Poza tym EYE pozwala zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych i prawnych prowadzenia firmy za granicą, ułatwia nawiązanie współpracy lub rozpoczęcie wspólnej działalności lub projektów międzynarodowych.

Kto może wziąć udział?
– początkujący przedsiębiorcy: którzy mają poważne plany założenia własnej firmy lub założyli ją w ciągu ostatnich trzech lat (w założeniach programu nie ma więc ograniczeń wiekowych)
– doświadczeni przedsiębiorcy (ponad 3 lata prowadzenia działalności) lub zarządzający małą bądź średnią firmą, którzy mogą skorzystać z energii i świeżego spojrzenia początkującego przedsiębiorcy

Na czym polega wymiana?
– Po zakwalifikowaniu do programu młodzi przedsiębiorcy odbywają kilkumiesięczny staż od 1 do 6 miesięcy u doświadczonego przedsiębiorcy, w jednym z 27 krajów Unii Europejskiej lub do 3 miesięcy w USA, Singapurze lub Izraelu.
– Udział w projekcie gwarantuje pomoc organizacyjną i finansową w poszukiwaniu partnerów za granicą, wsparcie logistyczne oraz wypłatę dofinansowania Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów podróży i utrzymania w trakcie wyjazdu.

Korzyści:
– Przedsiębiorca przyjmujący uzyskuje możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności.
– „świeże spojrzenie” „opinia z dystansu” młodego przedsiębiorcy, a często także jego specjalistyczna wiedza, którą może nie dysponować przedsiębiorca przyjmujący i którą może wykorzystać.
– Wartością dodana działania jest budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych, jak również doskonalenia umiejętności językowych.
– Dla przedsiębiorców poczatkujących, comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
– Jeśli brałeś udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) możesz ponownie z niego skorzystać wybierając jako kraj docelowy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (stany: Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur bądź Izrael.

Więcej informacji na stronie:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

Broszura – początkujący przedsiębiorca Pobierz Pdf
Broszura – doświadczony przedsiębiorca Pobierz Pdf

SZCZEGÓŁY https://kig.pl/uslugi/znajdz-zagranicznego-partnera/projekty-miedzynarodowe/