X

KIG zaprasza na konferencję: „Polska chemia w rozwoju gospodarki – wyzwania stojące przed sektorem”


KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

zaprasza na konferencję:
„Polska chemia w rozwoju gospodarki
– wyzwania stojące przed sektorem”

która odbędzie się

7 marca 2019 roku
w Digital Knowledge Village w Warszawie.

W imieniu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego serdecznie zapraszamy na Konferencję „Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed Sektorem”, organizowaną przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach Kampanii „Polska Chemia”, która odbędzie się już 7 marca 2019 roku w Digital Knowledge Village w Warszawie.

Zarejestruj się tutaj

Konferencją „Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed Sektorem” PIPC chce rozpocząć szeroki dialog nad stojącymi przed przemysłem chemicznym wyzwaniami. Zaproszeni goście wraz z gronem ekspertów będą zastanawiać się nad rozwiązaniami, które sprawią, że przemysł chemiczny i inne ściśle z nim połączone sektory, będą mogły dalej rosnąć, podnosząc konkurencyjność na rynkach zewnętrznych, zwiększając bezpieczeństwo oraz rozwijając kadry które pozwolą na realizację strategii rozwojowych. PIPC chce wspólnie z Państwem zastanowić się nad najlepszymi dla branży rozwiązaniami, pogłębiać współpracę.

Kampania „Polska Chemia” to jedyny projekt promujący przemysł chemiczny. Jej głównym celem jest promocja branży, budowanie płaszczyzny dialogu z administracją i prezentacji sektora jako promującego innowacyjność, dbającego o środowisko, tworzącego nowe miejsca pracy a także respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu!

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
7 MARCA 2019, DIGITAL KNOWLEDGE VILLAGE
ul. Puławska 457, Warszawa

15.00 OTWARCIE KONFERENCJI

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Dr Wojciech Wardacki, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Prezes Grupy Azoty S.A.
Zbigniew Leszczyński, Wiceprzewodniczący Rady Izby, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen
Minister Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

15.45 Panel: KONKURENCYJNOŚĆ

#innowacyjność #inwestycje #elektromobilność #przemysł 4.0
Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izby Przemysłu Chemicznego
Paneliści:
dr Wojciech Wardacki, Prezes Grupy Azoty S.A.
Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen
Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A.

16.25 Panel: BEZPIECZEŃSTWO

#bezpieczeństwo energetyczny #cyberbezpieczeństwo #bezpieczeństwo środowiskowe
Moderator: płk. dr Piotr Potejko, Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Polska
Paneliści:
dr Mateusz Aleksander Bonca, Przezs Zarządu, Grupa Lotos S.A.
Artur Kopeć, Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
dr Krzysztof Malesa, Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Krzysztof Łazor, Prezes Zarządu, Loss Prevention Expert

17.05 Panel: KADRY

#wyzwania kadrowe sektora #rozwój kadr a nowe technologie #rynek pracy w przemyśle
Moderator: Wojciech Sularz, Prezes, Tatra Holding
Paneliści:
Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr, PKN ORLEN
Andrzej Kisielewski, Dyrektor ds. Personalnych, Anwil S.A.
Ewelina Staszewska, Business Development Manager, Dachser
Katarzyna Nosalska, Platforma Przemysłu Przyszłości

18.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

18.15 KOKTAJL I ROZMOWY KULUAROWE