Krótka geneza Dnia Przedsiębiorcy Starania o Dzień Przedsiębiorcy były podjęte już w 2013 roku przezprzedsiębiorcę Józefa […]