X

Stronę zaprojektowała firma Dinx Group

pobrane

Kalendarium
kalendarium
Aktualności
Aktualności
Rekomendacje członków
IPPCP
Cenne
Informacje
Izba przedsiębiorców i pracodawców
Centralnej Polski

to instytucja, której CELEM jest zapewnienie synergii działań podmiotów zaangażowanych w poprawę jakości współpracy i zasad etyki działalności gospodarczej, oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego w regionie polski centralnej.

Jak działamy
Najważniejsze zasady
Ponad sto firm z regionu łódzkiego zawiązało Izbę Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski.

Wszystko dla skuteczniejszych działań i wzajemnego wsparcia w aktywności biznesowej. Współpracujemy na wielu płaszczyznach, wspieramy się w realizacji projektów, osiągając dzięki temu lepsze wyniki i zyskując spokój przy podejmowaniu najważniejszych decyzji.

2016

Rok założenia Izby

150

Liczba członków

100%

Skuteczności

100%

Wsparcia