X

Srebrny Krzyż Zasługi dla Prezesa IPPCP

7 lutego 2017 roku Wojewoda Łódzki – profesor Zbigniew Rau – w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i poprawy warunków prowadzenia biznesu wręczył Krzyże Zasługi.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została nasza Pani Prezes Małgorzata Rosołowska–Pomorska (właścicielka Firmy Adrian Fabryka Rajstop), która od lat bardzo aktywnie włącza się w działalność publiczną. Pani Prezes doskonale rozumie, jaka odpowiedzialność społeczna spoczywa na biznesie; włącza się więc w liczne akcje charytatywne oraz inicjatywy scalające i wpływające na poprawę jakości współpracy środowisk przedsiębiorców i pracodawców.

Pozostałym nagrodzonym również serdecznie gratulujemy. Uroczystość odbyła się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.