X

Śniadanie biznesowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców Prezes Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski Małgorzata Rosołowska – Pomorska i Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski zapraszają przedsiębiorców na Śniadanie biiznesowe, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godz. 9.30 w siedzibie IPPCP w Zgierzu przy ul. Długiej 29, II piętro

Liczba miejsc ograniczona,

Więcej informacji o wydarzeniu: kliknij