X

PODSUMOWANIE Spotkania Członkowskiego

W dniu 30.01.2019 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków naszej Izby.

Spotkanie otworzył Prezes Izby Tomasz Bartosiak, przedstawiając krótko plan działania dla Izby w 2019 roku.

W drugiej części uczestnicy zapoznaliśmy się najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian podatkowych dotyczących przedsiębiorców w 2019 roku, prawami i obowiązkami firm w zakresie zatrudniania obcokrajowców, podsumowaliśmy sytuację firm po wdrożeniu RODO.

Podczas kolejnych trzech prezentacji szczegółowo omówione zostały najważniejsze źródła pozyskiwania bezzwrotnych środków na szeroko pojęte szkolenia i rozwój pracowników. Przedstawiliśmy o jakie środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy w tym roku.

Bardzo Dziękujemy wszystkim naszym prelegentom, którzy przekazali nam informacje w sposób niezwykle kompetentny i sprawny.

Nasze spotkanie swoją obecnością zaszczycili – w kolejności przedstawianych prezentacji:

Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu Michał Czapla

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Julia Kalamat

Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w imieniu

Dyrektor Marty Pietrak – Kędzierawskiej

Dyrektor Zarządzający Łódzkiego Domu Biznesu Maciej Kokotek

Maciej Plutecki Dyrektor Biura – RZPZŁ Lewiatan.

Po spotkaniu zaprosiliśmy wszystkich gości na mały poczęstunek, gdzie mieliśmy okazję podyskutować już w mniej formalnej atmosferze.

Zachęcamy do dalszego kontaktu ze wszystkimi osobami które prowadziły dla nas spotkanie.

Materiały szkoleniowe wraz z kontaktami do prelegentów zostaną przesłane do uczestników na adresy e mai.

Z Pozdrowieniami

Biuro Izby.