X

Misje zagraniczne

Misja charytatywna

Za nami kolejna już wyprawa do Kostiuchnówki na Wołyniu. Nasza reprezentacja, na zaproszenie Fundacji Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz Marszałka Województwa Łódzkiego,  3 stycznia 2017 roku udała się z delegacją do Wołynia, włączając się tym samym w akcję Świąteczna Paczka dla Wołynia.

To był rok wyjątkowy, z rekordową liczbą darów. Nieocenioną pomoc udzieliły firmy z województwa łódzkiego i władze samorządowe. Dary dotarły do kilkuset mieszkańców Wołynia: Kostiuchnówki, Równego, Zdołbunowa, Łucka, Maniewicz, Kowla, Zamłynia, Lublińca, Kukli, Horajmówki.

Centrum Dialogu Kostiuchnówka od wielu lat spełnia swoją ważną misję – sprzyja dialogowi i współpracy między Polakami a Ukraińcami.

Misje gospodarcze

Przed nami (26-29 stycznia 2017) kolejna wyprawa na Ukrainę, tym razem na zaproszenie Wołyńskiej Izby Handlowej na międzynarodową konferencję „Businesspartnership 2017”. Będziemy mieli szansę porozmawiać o biznesie z przedstawicielami wielu interesujących nas branż z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Szwecji, Hiszpanii, Danii, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Węgier, Słowacji, Czech, Rumunii, Chorwacji.

A już wkrótce szczegóły dotyczące kolejnych misji gospodarczych:

– na Białoruś, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2017

– do Hiszpanii na przełomie maja i czerwca.

Liczymy na Państwa udział!