X

Misja na Białorusi

W dniach 21-25 marca 2017 r. odbyła się wspólna misja gospodarcza województwa łódzkiego na Białoruś członków IPPCP oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Mińsk, Witebsk, Orsza). Uczestnikami wyjazdu byli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów wraz z reprezentantami Sejmiku i Zarządu Województwa Łódzkiego. Nawiązano nowe kontakty biznesowe. Uczestnicy misji mieli również możliwość wymiany doświadczeń w aspekcie promocji kultury.