X

Stałe doradztwo prawne dla członków Izby

NASZA IZBA URUCHAMIA STAŁE DORADZTWO PRAWNE DLA SWOICH CZŁONKÓW

Dyżury rozpoczynają się 27.03.2019 r.

W każdą środę w godzinach 11.00 – 13.00 w siedzibie naszej Izby.

Dyżury będą realizowane za uprzejmością naszej firmy członkowskiej

– Adwokat Julia Kalamat – eksperta w zakresie spraw gospodarczych.

Adwokat Julia Kalamat

Jest ekspertką w zakresie spraw gospodarczych, w tym o charakterze transgranicznym, w szeroko pojętej branży budowlanej, transportowej i spedycyjnej. Specjalizuje się również w windykacji międzynarodowej oraz w sprawach odszkodowawczych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych oraz ubezpieczeniowych. Przez cały okres pracy zawodowej reprezentuje i zabezpiecza interesy klientów w sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach o rozwód i podział majątku.

Ukończyła aplikację adwokacką w Łódzkiej Izbie Adwokackiej, której członkiem nadal pozostaje. Egzamin adwokacki złożyła z wyróżnieniem. Odbyła stypendia naukowe na Uniwersytecie w Paryżu oraz w Strasburgu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu w Tours. Aktualnie uzyskuje tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Łódzkiego.

Od ponad 10. lat współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi na terenie całego kraju, a od ponad 5. lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Kalamat
ul. Narutowicza 45 lok. 44
90 – 130 Łódź
tel. +48 664 326 888
e-mail: julia.kalamat@adwokatura.pl

dyżury: środa godz. 11.00 – 13.00