X

Spotkanie PARP

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie dotyczące działania: 2.2 POWER „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2018 r. w Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa (sala nr 1, XV piętro); w godzinach 10.00-13.00. http://www.parp.gov.pl/49819