CZŁONKOWIE RADY

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Anna Mundzia Przewodnicząca
2 Tadeusz Krawiec Wiceprzewodniczący
3 Wojciech Bereżewski Członek
4 Grzegorz Brzeziński Członek
5 Tomasz Cajdler Członek
6 Grzegorz Cendrowski Członek
7 Michał Domański Członek
8 Katarzyna Jabłońska Członek
9 Marian Jóźwiak Członek
10 Adam Kulesza Członek
11 Jarosław Krajewski Członek
12 Piotr Kuklis Członek
13 Wojciech Kędzierski Członek
14 Mariusz Lange Członek
15 Andrzej Milczarek Członek
16 Witold Olszewski Członek
17 Mieczysław Pajszczyk Członek
18 Mikołaj Piec Członek
19 Ilona Rafalska Członek
20 Bożena Steglińska Członek
21 Grażyna Sychniak Członek
22 Rafał Złotnicki Członek
23 Mariusz Znamierowski Członek
24 Józef Bereżewski Wiceprezes
25 Tomasz Bartosiak Wiceprezes
26 Ryszard Gliński Członek
27 Grzegorz Gembalski Członek
28 Marek Kowalski Członek
29 Wiesława Zewald Członek
30 Mirosław Sobieraj Członek

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Małgorzata Rosołowska-Pomorska Prezes
2 Józef Bereżewski Wiceprezes
3 Tomasz Bartosiak Wiceprezes
4 Ryszard Gliński Członek
5 Grzegorz Gembalski Członek
6 Marek Kowalski Członek
7 Wiesława Zewald Członek
8 Mirosław Sobieraj Członek

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Janusz Woźny Przewodniczący
2 Janusz Krogulec Członek
3 Andrzej Kędzierawski Członek

 

CZŁONKOWIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Grażyna Kietla Przewodnicząca
2 Grzegorz Nowak Członek
3 Maciej Palczewski Członek