Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski  w dniu 06 grudnia 2018 r wybrały nowe władze i organy Izby.

Skład nowych władz i organów przedstawia się następująco:

 

Członkowie Rady Izby:

  Lp. Imię i nazwisko
1. Hubert Gęsiarz
2. Józef Bereżewski
3. Ryszard Gliński
4. Mirosław Sobieraj
5. Marek Kowalski
6. Jarosław Królewiak
7. Tomasz Barylski
8. Wojciech Linka
9. Stanisław Bartoszek
10. Piotr Myśliwiec
11. Piotr Kuklis
12. Ilona Rafalska
13. Bożena Steglińska
14. Michał Domański
15. Bartosz Zalega
16. Rafał Złotnicki
17. Witold Olszewski
18. Julia Kalamat
19. Janusz Woźny
20. Mieczysław Pajszczyk
21. Dariusz Wójcik
22. Zbigniew Wejsman

 

 

Prezes Izby

Tomasz Bartosiak

 

Zarząd Izby

Lp. Imię i nazwisko
1. Józef Bereżewski  – Wiceprezes
2. Hubert Gęsiarz  – Wiceprezes
3. Mirosław Sobieraj
4. Ryszard Gliński
5. Mieczysław Pajszczyk
6. Piotr Kukliz
7. Stanisław Bartoszek

Komisja Rewizyjna

Lp.  Imię  i nazwisko
1. Andrzej Kędzierawski
2. Janusz Krogulec
3. Krzysztof Majchrzak

Sąd koleżeński

Lp.  Imię  i nazwisko
1. Grzegorz Nowak
2. Maciej Palczewski
3. Jacek Pacyna

 

Osoba odpowiedzialna za administrację biura:

Renata Wójtowicz