X

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski.

Planowany porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski, które odbędzie się w dniu 06 grudzień 2018r. (czwartek) w siedzibie Izby w Zgierzu przy ul. Długiej 29A.

I termin godzina 17.00

II termin godzina 17:15

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.

6.Wybór protokolanta.

7.Przyjęcie Regulaminu Obraz Walnego Zgromadzenia Izby.

8.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

9.Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Izby informacji z działalności izby na okres od 21.06.2018r. do 05.12.2018r.

10.Wybory organów IPPCP:

a) Wybory Prezesa Izby:

-Zgłaszanie kandydatów

-Głosowanie

b) Wybory Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego

-Zgłaszanie kandydatów

-Głosowanie

11. Ogłoszenie wyników głosowania

12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru Prezesa, Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

 

 Józef Bereżewski Wiceprezes

Tomasz Bartosiak Wiceprezes